Înaltpreasfințitul Părinte Calinic

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Data nașterii:  18 noiembrie 1957;
Locul nașterii:  loc. Iași, jud. Iași;

Tuns în monahism: 1984;
Hirotonit ierodiacon: 14 mai 1986;
Hirotonit ieromonah: 15 august 1986;
Hirotonit episcop: 25 martie 1991;
Întronizat Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților: 26 iulie 2020.

Cărţi publicate

Biblia în Filocalie, Tanatologie și nemurire, Parabolele lui Iisus de Joachim Jeremias, Meditații filocalice, Fărâme dintr-o existenţă exemplară. Arhimandritul Iachint – un stareţ simbol, Fenomenul „Biserica ortodoxă secretă” – o erezie la început de mileniu III, Predici la înmormântări – 53 de modele, Un personaj plurivalent al cetății – Claudiu Paradais: eseist, muzeograf, critic și istoric de artă, Sfinții – Mlădițe din Hristos, Mănăstirea Hadâmbu – 350 ani de istorie și spiritualitate, Sărbătorile – daruri ale Învierii, Duminicile – peceți ale Învierii, Trecut-au anii. Un destin sinuos devenit poezie, Triodul – Golgota pocăinței, Penticostarul – Cincizecimea Învierii, Cartea Sfințirilor, Imnul Icoanei Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Hadâmbu, Nouăsprezece plus unul, Paraclisul Maicii Domnului – o scrisoare de pocăință către omul contemporan, Maica Domnului în lumina Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții. O sinteză pentru omul grăbit, Sfințirile – lucrări ale Duhului Sfânt (pareneze), Rânduieli și rugăciuni la diferite trebuințe, Fărâme de comuniune și neuitare – Prof. Dumitru Rădăuceanu, Miride în cuvinte, Viaţa părintelui Serafim între vedenii, vise şi realitate, Mitropolia Caterisiţilor de la Secuieni, Arhim. Mitrofan Băltuță – un nume nepieritor, Imnul Icoanei Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Gorovei, Părintele Hrisostom Dănilă – matematicianul vieții trăite în Hristos, Părinții copilăriei mele, Înmormântarea sinucigașilor – moment pastoral și misionar, Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” – Hadâmbu. Monografie, Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” – Zosin. Monografie, Parabolele – nestemate ale învățăturii lui Iisus, Lacrimi în cuvinte, Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” – Hadâmbu, Minunile – Revelații ale Sfintei Treimi, Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu – minuni recente, Biserica „Sfântul Iulian din Tars”. Monografie, Despre Sfintele Taine și Ierurgii, Ofrandă la ceas aniversar, Prof. univ. dr. Mihail Isac – Biofizicianul ieșean de renume international, Complementaritate în diversitate în satul românesc; continuitate și contiguitate episcopală; traducători de cărți bisericești, Sfinții – Prietenii noștri adevărați. Portrete în cuvinte, Familia şi Filantropia – două instituţii divino-umane, Cuvântări la ceas de priveghere.

 

Întreabă autorul

Adresează o întrebare autorului


    Înflorește prin cultură!