Daniela Ceredeev

Inspector școlar pentru disciplina religie (Suceava)

Inspector școlar pentru disciplina Religie al județului Suceava (prezent);

Profesor titular religie/limba şi literatura română;

Directoarea Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa (2017-2020);

Membru in Consiliul Consultativ al disciplinei Religie (2009 – 2014);

Membru in Consiliul Consultativ al disciplinei Limba şi literatura română (2010 –  2014);

Metodist – Limba şi literatura română, IŞJ Suceava (2010 – prezent);

Metodist – Religie, IŞJ Suceava (2012 – prezent);

Profesor mentor pentru inserţia profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare (2012 – prezent);

Metodist Educaţie permanentă, IŞJ Suceava (2016 – prezent);

Membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;

Formator național Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED, Ministerul Educației Naționale, Cod SMIS 118327;

Formator al Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava – E-PROFI, Educație prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul Suceava – Cod SMIS 107116;

Formator al Organizației Salvați Copiii România, Medierea conflictelor în mediul școlar;

Coordonator al Centrului Nouă ne Pasă – Moldovița;

Coordonator al Centrului pentru performanță școlară în rural – Moldovița;

Fondator și coordonator al Centrului pentru Inovație, Voluntariat și Inițiativă Comunitară – CIVIC Jr Moldovița.

Organizații în care voluntariază:

Membru fondator și membru în consiliul director al Fundației româno-belgiene The Open Network for the community developement (TON);

Membru fondator al Asociației Proiect Pro Europa;

Membru al Federației ce Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România (VOLUM);

Membru în Fundația de Dezvoltare a Asociațiilor de Ajutor Mutual;

Membru al Asociației de Ajutor Mutual (ADAM) Moldovița;

Coordonator al Grupului Local de Tineret (GLT) 4KIDS Ciumârna.

Ask the author

Ask the author a question


    Bloom through culture!